Xuất khẩu lao động Nhật Bản CEO

Hoạt động thi tuyển tại xuất khẩu lao động CEO Việt Nam 30/05/2018

Thời gian đăng : 04/05/2015 4:30 CH
Ngày 30/05/2018 là 1 ngày bận rộn của các cán bộ tuyển dụng xkldCEO. Ngoài hoạt động tiếp nhận hồ sơ đăng kí, tổ chức thi tuyển, tiếp nhận đơn hàng mới còn tổ chức kí xuất cảnh cho một số thực tập sinh sắp bay
Copyright © 2018 - 2019 xuatkhaulaodongceo.com.vn
nothing