Xuất khẩu lao động Nhật Bản CEO

Giàn giáo

Thời gian đăng : 27/07/2018 4:39 CH
Làm các công việc tháo lắp giàn giáo và các công việc liên quan

Giàn giáo

Thời gian đăng : 27/07/2018 4:23 CH
Công việc liên quan đến tháo, lắp giàn giáo và các công việc liên quan

Mộc nội thất

Thời gian đăng : 20/07/2018 8:25 SA
Gia công và chế tác đồ gỗ nội thất

Chế biến thủy sản

Thời gian đăng : 19/07/2018 9:46 SA
Chế biến thủy sản

Hàn bán tự động

Thời gian đăng : 19/07/2018 9:28 SA
Hàn gia công phần đầu tàu điện shinkansen

Chế biến thực phẩm

Thời gian đăng : 19/07/2018 9:21 SA
Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Dập kim loại

Thời gian đăng : 18/07/2018 1:22 CH
Sản xuất chế tạo, linh kiện

Sơn xì

Thời gian đăng : 18/07/2018 12:17 CH
Sơn, sửa chữa bảo dưỡng ô tô

Hàn

Thời gian đăng : 18/07/2018 11:01 SA
Hàn

Trát vữa

Thời gian đăng : 18/07/2018 9:55 SA
Trát vữa
Copyright © 2018 - 2019 xuatkhaulaodongceo.com.vn
nothing