Xuất khẩu lao động Nhật Bản CEO

Hộ lý

Thời gian đăng : 29/06/2018 5:02 CH
Chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân (ăn uống, tắm rửa, đi lại,...)

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ

Thời gian đăng : 29/06/2018 3:53 CH
Chăm sóc bệnh nhân, làm vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế,...

Chăm sóc người già

Thời gian đăng : 29/06/2018 11:19 SA
Hỗ trợ ăn, vệ sinh, tắm

Hộ lý

Thời gian đăng : 25/06/2018 3:18 CH
Chăm sóc bệnh nhân, làm vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế, ....

Điều dưỡng - Hộ lý

Thời gian đăng : 14/06/2018 12:27 CH
Chăm sóc thân thể (hỗ trợ tắm, ăn uống, vệ sinh, thay đồ , di chuyển,...)​; Giúp bệnh nhân đi lại với các trường hợp đi lại khó khăn; Làm vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế; dụng cụ vệ sinh, tiêu độc, dọn dẹp; Mang cơm, dọn khay cơm; Hỗ trợ duy trì và mở rộng quan hệ xã hội.

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ

Thời gian đăng : 05/06/2018 10:29 SA
Chăm sóc thân thể (hỗ trợ tắm, ăn uống, vệ sinh, thay đồ, di chuyển, vv) Giúp bệnh nhân đi lại với các trường hợp đi lại khó khăn. Làm vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế, vệ sinh dụng cụ vệ sinh, tiêu độc, dọn dẹp Mang trà, mang cơm và dọn khay cơm. Công việc khác được giao: Ghi chép, gửi báo cáo... Hỗ trợ duy trì và mở rộng quan hệ xã hội (hỗ trợ hoạt động vui chơi giải trí, phục hồi chức năng...)

Điều dưỡng - Hộ lý

Thời gian đăng : 05/06/2018 10:17 SA
Chăm sóc bệnh nhân (Hỗ trợ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, di chuyển)

Điều dưỡng - Hộ lý

Thời gian đăng : 05/06/2018 2:34 SA
Chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân (Ăn uống, vệ sinh, di chuyển)

Điều dưỡng - Hộ lý

Thời gian đăng : 05/06/2018 2:27 SA
Chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, thay đồ, di chuyển)
Copyright © 2018 - 2019 xuatkhaulaodongceo.com.vn
nothing