Xuất khẩu lao động Nhật Bản CEO

Tiện

Thời gian đăng : 01/08/2018 11:52 SA
Tiện các chi tiết bánh răng hộp số cho xe hơi Mazda

Hàn bán tự động

Thời gian đăng : 01/08/2018 11:28 SA
Hàn kết cấu nhà xưởng

May

Thời gian đăng : 27/07/2018 4:09 CH
May

Sản xuất linh kiện

Thời gian đăng : 27/07/2018 9:24 SA
Thiết kế, phát triển sản xuất các linh kiện máy, linh kiện ô tô,...

Hàn bán tự động

Thời gian đăng : 19/07/2018 5:48 CH
Hàn kết cấu nhà xưởng

Kỹ sư

Thời gian đăng : 19/07/2018 9:13 SA
Đúc nhựa - Tạo hình ren cấy bằng nhựa

Làm các linh kiện motor

Thời gian đăng : 19/07/2018 8:55 SA
Sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, test hàng, cải thiện máy móc,..

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Thời gian đăng : 18/07/2018 10:05 SA

Gia công cơ khí

Thời gian đăng : 16/07/2018 11:20 SA
Thiết kế cơ khí, gia công cơ khí, phay tiện, ép dập, ...

Kỹ sư

Thời gian đăng : 29/06/2018 11:48 SA
Sản xuất linh kiện ô tô
Copyright © 2018 - 2019 xuatkhaulaodongceo.com.vn
nothing