Xuất khẩu lao động Nhật Bản CEO

Tuyển 48 nữ làm chế biến thực phẩm 1 năm tại Nhật được hỗ trợ phí

Thời gian đăng:22/05/2018 11:45 CH

Hiện nay, đơn hàng XKLĐ có thời hạn làm việc 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt là đối với đơn hàng chế biến thực phẩm. Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam trong tháng 05/2018 liên tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng lao động 1 năm từ phía đối tác Nhật Bản.
Hiện nay, đơn hàng XKLĐ có thời hạn làm việc 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt là đối với đơn hàng chế biến thực phẩm. Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam trong tháng 05/2018 liên tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng lao động 1 năm từ phía đối tác Nhật Bản.
Copyright © 2018 - 2019 xuatkhaulaodongceo.com.vn
nothing